Subcorporate publikationer

Subcorporate publikationer

Subcorporate publikationer

I publikationer, der placerer sig på subcorporate-niveau, er princippet, at designet dels
differentierer sig fra corporate-udtrykket, dels er styret af indholdet. Hvor skabelonen for en
corporate-publikation har en ret fast anvisning af designet, skal skabelonen for en subcorporatepublikation i udgangspunktet ses som inspiration til at lave et layout, der differentierer sig i forhold
til afsender og det ønskede budskab - stadig med en vis kobling til corporate-udtrykket, i kraft af
typografi, symmetrisk placering af elementer etc.

I subcorporate-udtrykket udvindes farven på alle typografiske niveauer fra baggrundsbilledet, som
vist i eksemplet herunder.

Download subcorporate publikationer-skabeloner