Corporate publikationer

Publikationer

Publikationer

I publikationsmediet sættes samtlige designelementer i den visuelle identitet i spil. Med en fleksibel
vifte af elementer har man altså mulighed for at skabe det ønskede udtryk, gennem elementernes
brug og deres indbyrdes forhold. Retningslinjer som layout, grid, typografi, farver etc. er
beskrevet under deres respektive afsnit.

Publikationsdesign og -layout skal kunne honorere de varierende krav til indhold og ønsket udtryk.
Derfor er der udviklet designskabeloner for et corporate-udtryk og et subcorporate-udtryk, som
udgør hver deres udtryksmæssige yderpunkt i publikationsdesignet. I corporate-udtrykket er
indholdet repetitivt/ensformigt, som vist i studieguideeksemplet. Her er identitetens mest bærende
grundelementer i fokus. I subcorporate-udtrykket spiller indholdet en mere styrende rolle i forhold til
udtrykket, og identitetens øvrige designelementer anvendes for at understøtte det konkrete
budskab og skabe den ønskede kobling til - eller differentiering fra - corporate-udtrykket.

Designet er opbygget af symmetrisk placerede elementer, med små opbrud der skaber spænding
og liv i layoutet.

Den blågrå farve i corporate-udtrykket anvendes generelt som tekstfarve ved større tekstmængder.
Se nærmere beskrivelser af publikationsdesignet under layout.

InDesign-skabelon for corporate-publikation kan downloades til højre.