Forsider

Forsider

Forsider

Publikationernes formål, indhold og målgrupper er forskellige, hvorfor de design- og layoutmæssige behov også varierer.
Der er i designkonceptet en indbygget fleksibilitet og mulighed for differentiering i forhold til det ønskede udtryk og krav til indhold. Designet spænder over de to overordnede udtryk - et corporate-udtryk og et subcorporate-udtryk.
I corporateudtrykket sættes den blå farve i scene som den dominerende farve. I subcorporate-udtrykket er den blå farve erstattet af hvid. Layoutet kan "opløses" til en grad, som vist i eksemplet på forsiden til subcorporate-publikation, hvor den udvundne farve fra billedet iscenesættes. Læs videre om farvebrug og retningslinjer for layoutet på disse link.

Download inDesign-skabeloner til højre.