Valg af logo

Logoversioner

Aalborg universitets findes både som en centreret version og en venstrestillet version.
 


Det centrerede logo bruges til centrerede layouts, hvor den nye venstrestillede version med fordel kan placeres i venstre side på ikke-centrerede layouts.

Logofarver

Logoet må kun optræde i blåt eller hvidt. I enkelte tilfælde kan der af tryktekniske årsager gives dispensation til at bruge sort i stedet for blå, kontakt AAU kommunikation.

Placering

Højden på navnetrækket ’Aalborg Universitet’ bestemmer den minimum afstand der skal være rundt om logoet. Afstanden gør, at det separeres fra andre elementer og derfor står stærkt og enkelt.

Størrelse

Aalborg Universitets logo skal være stort nok for at sikre, at det er læseligt. Derfor skal logoet på print være minimum 25 mm. i højden. På web på logoet ikke være mindre end 60 px i højden.

Menu

Download af logopakker til kommunikationsfolk

Hovedlogo, engelsk version og segl, kan du downloade som en samlet logopakke i både blå og hvid, mens du kan downloade logo for København, Esbjerg, studenterrapport og markedsføring som selvstændige logopakker herunder.

NB! Du skal være opmærksom på, at du downloader en ZIP-fil, som skal pakkes ud, før du kan anvende logo-pakken. Når du har hentet pakken, skal du højreklikke på mappen og vælg 'Udpak filer' (på nogle computere skal du vælge zip-programmet først og så dernæst klikke på 'udpak filer').

Download AAU-logoer:

Små formater

Til de helt små formater til fx sociale medier må bomærket bruges alene uden navn til de små ikoner. De små sociale medier-ikoner står altid direkte op ad universitetets / instituttets navn og derfor er det tilladt. Det er også her, hvor de sekundære farver kan bruges fordelagtigt til at adskille forskellige AAU apps.
 

Segl

Aalborg universitets primære logo benyttes til brevpapir, PowerPoint, publikationer, markedsføring, mailsignatur m.m.

Seglet bruges til mere officielle formål, fx på eksamensbeviser. Der kan dog være publikationer og andet, hvor seglet er mere egnet end det primære logo. I de tilfælde er det tilladt at bruge seglet (se eksempler under Publikation).
 


’Ad nye veje’, uanset sprog, er et fast delelement af seglet og må ikke udskiftes med anden tekst. Målgruppe og kontekst afgør, hvilken sprogvariant der bør benyttes.

Sublogo

Det er ikke tilladt at bruge lokale sublogoer, der ikke følger universitetets designlinje. Se regler for sublogoer i teksten herunder.
 

SUBLOGO TIL AFDELINGER

I få tilfælde kan et sublogo med fx et institutnavn være mere sigende i afsenderfeltet, eksempelvis i peer to peer-kommunikation.

Afdelingens navn skal stå i først, der altid er skrevet med 'Barlow ExtraBold', med en såkaldt Kerning på 180 (mellemrum ml bogstaverne). I særlige tilfælde kan afdelingens navn fremhæves ved at nedtone Aalborg Universitet med Barlow Regular, altså ikke-fed skrift. Et særligt tilfælde kan fx være behovet for at fremhæve et institut- eller andet enheds-navn.

Der må ALDRIG anvendes anden typografi end Barlow i logoet.

Institut- og skolelogoer kan rekvireres ved fakulteternes kommunikationsafdelinger.
 

 

SUBLOGO TIL STUDERENDE

Studerende skal altid benytte sublogoet benævnt 'Studenterrapport' til alt studiemateriale. Der må ikke anvendes andre logoer end dette.

Begrænsninger for brug

Skift ikke farve på logo

Logoet skal være i AAU-blå eller hvid
(i særlige tilfælde sort).
 

Placér ikke logo på lign. farve

Altid sikre god læsbarhed ved at skabe
nok kontrast mellem logo og baggrund.
 

Placér ikke logo på ’travl’ baggrund

Skab god læsbarhed ved at vælge
enkle baggrundsbilleder.

Ændre ikke på logoets elementer

Aldrig redigere, beskære, fordreje, ændre typografi
eller tilføje effekter til logoet.

 

Hvilken filtype skal jeg bruge?

PNG-filer: bruges til skærm i fx Word, PowerPoint mv. Se AAU's skabeloner, hvor loget er placeret.

EPS-filer: bruges i forbindelse med alle tryksager til CMYK 4-farve-tryk i fx InDesign, Illustrator mv. Den er skalerbar. Se boks til højre for download af logo.